Trener

Za kvalitetne rezultate u radu potrebna je velika predanost poslu, a uz to jako je bitna i kvalitetna edukacija.

Drzavno Prvenstvo - Varazdin 2017., Dog Trainer Croatia

Kvalitetni rezultati traže predanost

Moje ime je Alen Subotić. Cijeli život volim pse i bavim se njima. Od rane se dobi educiram o radu sa psima, a u profesionalnoj karijeri prošao sam sve seminare koji su se u mojoj službi mogli organizirati, Nekoliko sam puta bio i u inozemstvu na specijalizacijama vezanim za  profesionalni rad sa psima.

Izvan službe, educirao sam se kroz kinologiju kao član HKS-a i aktivist za športsku radnu kinologiju, te sam položio licence za vodiča psa, tragopolagača, markiranta, voditelja tečaja i instruktora za rad sa psima. Licencirani sam  aktivist za provjeru testa socijalizacije za opasne pse.

Stručne reference

Posvećenost psima

Rad sa psima je moja profesija, moja strast i moje zadovoljstvo!